Prosjekt "Opp og fram"- implementering av ny rammeplan

I 2017 kom det ny Rammeplan for barnehagen. Ålesund kommune startet da et felles prosjekt for alle barnehagene, både kommunale og private, for å implementere denne. Hver barnehage skal i løpet av en viss tidsperiode jobbe med tre ulike temaer som er hentet fra Rammeplanen.

I første del av prosjektet hadde vi i Puskhola barnehage tema "Livsmestring og helse" med fokus på å lære å takle livets opp- og nedturer på en god måte. 

Nå er vi i gang med tema nummer to som er "Progresjon og vurdering". Vår problemstilling er "Hvordan legge til rette for undring og opplevelser på tur i nærmiljøet?". Målsettingene våre for prosjektet er:

- Å involvere barna og skape rom for medvirkning.

- Å skape samhold i gruppa.

- Progresjon i barnegruppene. Turene planlegges ut fra gruppas alder og nivå, og utvikles etterhvert som barna mestrer.

- Å bidra til kreativitet og utvikling blant personalet. 

Barna går på tur i sin gruppe, og vi har mange fine turmuligheter i nærområdet som kan tilpasses de ulike alderstrinnene. Vi undrer oss over det vi ser langs veien og legger til rette for opplevelser dit vi skal. Det kan være ulike aktiviteter, leker eller å lage mat på stormskjøkken. Vi går på tur i all slags vær, men tar med oss utstyr som kan bidra til at det alltid blir en god opplevelse. F.eks. tarp som kan gi ly for regn.

Høsten 2021 starter vi på det tredje temaet i prosjektet. Da skal vi jobbe særlig med temaet "barn med behov for ekstra støtte".