Opptaket 2022

Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars 2022. Vi har søskenprioritet, men har i år heldigvis også mange ledige plasser for nye familier til høsten. :-) Vi vil derfor ønske dere spesielt velkommen som søkere til Puskhola!

Alle søknader om barnehageplass skjer gjennom samordnet opptak på Ålesund kommune sine nettsider. 

Vi har mange ledige plasser fra høsten 2022. Vi tilbyr plasser kun fra august, oppstartsdato avtales nærmere med avdelingene og styrer. 

Ta gjerne kontakt med oss i forkant om du ønsker å høre mer om barnehagen eller komme innom på et "koronavennlig" besøk hos oss. 

Velkommen som søkere til barnehageplass!