Målsettinger og verdigrunnlag

Puskhola barnehage har sitt eget verdigrunnlag som sammen med årsplanen og ulike lovverk danner rammen om arbeidet vårt.

Vårt hovedmål er å skape gode hverdager for barna, foreldrene og personalet.

Vårt arbeid bygger på et helhetlig læringssyn basert på omsorg, lek, læring og danning.

Våre satsningsområder er: sosial kompetanse, språk og prosjektet "implementering av ny rammeplan for barnehagen."

 

I arbeidet vårt vektlegger vi:

Respekt og likeverd

Trygghet og forutsigbarhet

Endring og utvikling

Fellesskap og relasjoner

Individet og medvirkning

Refleksjon og faglighet