Vedtekter for Puskhola barnehage SA

Vedtektene for Puskhola barnehage SA vedtas av årsmøtet som holdes hvert år i mars. Puskhola barnehage er et Samvirkeandelslag (SA) og det er foreldrene som eier barnehagen gjennom andeler. Trykk på linken under bildet for å se barnehagens vedtekter.