Barnas medvirkning

Puskhola barnehage har de siste årene hatt stort fokus på barnas medvirkning. Dette vil også fortsette dette barnehageåret – ja det er vel mer en tenkemåte og en måte å behandle barn enn det er et satsningsområde.

At barna får medvirke i forhold til sitt liv og sin hverdag handler om respekt for barna, respekt for enkeltmennesket og dets muligheter til å selv påvirke sine egne liv. Dette er like viktig for barn som for voksne. Samtidig må vi være bevisst på hva barna kan medvirke i. Personalet må ta sitt ansvar som voksne og skape en trygghet som barna kan virke innenfor.

I Puskhola har vi fokus på barns medvirkning i hverdagen. Hvert barn skal bli sett og bli behandlet ut fra sin væremåte og sine behov. Ingen barn er for små til å medvirke. En ettåring kan si tydelig fra om hva han ønsker gjennom sitt kroppsspråk og sin særegne kommunikasjon. Dette krever at de voksne er lydhøre og klarer å tolke barnas signaler.

Barna kan medvirke i leken, i aktiviteter, i stellesituasjoner, i samlinger, på turer – ja i alle situasjoner ved at de voksne og de andre barna er lyttende, oppmerksomme og åpen for barnas signal. Det betyr ikke at barna skal bestemme alt, men at de skal bli hørt, sett og anerkjent for den de er, for sine ønsker og for sine behov. De voksne må forklare barna og lede barna i arbeidet med medvirkning og medbestemmelse. Medvirkningen blir ulik ut fra barnets alder og modenhet.