Sosial kompetanse

Det viktigste for oss i Puskhola barnehage er at barna blir sosialt kompetente og kan takle sin hverdag – hjemme og i barnehagen – på en god måte. Barna i Puskhola skal være gode til å omgås andre barn og voksne og de skal utvikle selvrespekt og selvtillit gjennom å gå i barnehagen.

Vi bruker "Steg for steg" og "Vennebøkene" om Kanin og Pinnsvin som pedagogisk materiell. Materiellet brukes i samlinger og legges opp ut fra barnets alder og modenhet. 

Vi bruker materiellet fritt, og bruken av ”Steg for steg” vurderes ut fra den konkrete situasjonen i barnegruppene. Personalet diskuterer behovet og barnegruppen på avdelingsmøte og blir enige om hvilket tema fra ”Steg for steg” vi ønsker å ha fokus på. Dette året vil vi ha fokus på å samle og utvide boksamlingen og annet materiale vi kan knytte opp mot” Steg for steg”.

Det viktigste i arbeidet med sosial kompetanse er det direkte arbeidet og kommunikasjonen mellom barn og voksen i hverdagens aktiviteter. Vi vil hele tiden jobbe med å være gode rollemodeller, gi hverandre tilbakemelding og være bevisste på hvordan vi opptrer som sosialt kompetente voksne. Personalet skal ta tak i ting underveis og hjelpe barna til å utvikle god sosial kompetanse. Dette skjer ikke gjennom å få ”riktige svar” i samlinger, men ved å følge opp barna i rolleleiken, i spillestunder på kjøkkenet, på gulvet når konflikter må løses, på badet når hender skal vaskes, ved bordet når noen trenger leverpostei osv osv.