Nyttig informasjon

Her finner du ulik informasjon som kan være nyttig å vite om Puskhola barnehage. Dersom du ikke finner det du leter, kan du gjerne ta kontakt med oss.

Opptak
Barnehagen deltar i samordnet opptak med alle private og kommunale barnehager i Ålesund. Barnehageåret går fra august til august, og søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars.
Alle søknader sendes via Ålesund kommunes hjemmeside. Direkte link til søknadsskjema: Elektronisk søknadsskjema

Personalet
Hver avdeling har to pedagogiske ledere og to fagarbeidere eller pedagogiske medarbeidere. Utover dette har vi en styrer som er ansvarlig for administrasjon, personal og pedagogikk. Puskhola barnehage har et stabilt personale. Vi er opptatt av faglig utvikling og å ha høy kompetanse i personalgruppen. Les mer om våre ansatte inne på nettsiden her. 

Vedtekter
Vedtektene vedtas av årsmøtet. Du finner de under fanen informasjon. 

Årsplan
Samarbeidsutvalget vedtar barnehagens årsplan for hver barnehageår. Gjeldene årsplan ligger under fanen informasjon. 

PBL
Barnehagen er medlem av Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidergiverseksjonen (PBL-A). Vi bruker også PBL sine tilbud innen HMS-system, foreldrekommunikasjon, regnskapskontor og nettside.

Årsmøte og styre
Årsmøtet er barnehagens øverste organ, og består av alle andelseierne/foreldrene. Barnehagens styre velges på årsmøtet og består av fire foreldre og en ansatterepresentant. Styrets leder er Eirik Overå.

Samarbeidsutvalget
Barnehagens samarbeidsutvalg består av to foreldrerepsentanter og to ansattes representanter. Styrer er tilstede på møtene og er sekretær for SU. Utvalget behandler saker vedrørende samarbeid, informasjon og godkjenner barnehagens årsplan.

Dugnad
Hver familie har syv timer dugnad i barnehagen hvert år.

Åpningstider                                                                                                                                      Barnehagen har åpent mandag - fredag fra 07. 00 - 16. 45. Barnehagen har stengt i romjula, påskeuka og 3 uker på sommeren.

Planleggingsdager
Personalet har fem planleggingsdager hver barnehageår. De brukes til evaluering av arbeidet, planlegging, samarbeid og kompetanseheving.

Nettverk
Puskhola barnehage deltar i styrernettverk med de andre private barnehagene i indre bydel Ålesund og i ledernettverk i PBL. 

Referanser
Dersom du/dere ønsker å snakke med foreldre som har barn i barnehagen om tilbudet, kan dere ta kontakt med styrer som vil formidle referanser.