Velkommen til Puskhola barnehage

Vi skaper gode hverdager for barna, foreldrene og personalet.

Puskhola barnehage er er privat barnehage i Hatleholen i Ålesund. Barnehagen har en avdeling for de minste barna og en avdeling for de største. Vi har et stabilt, engasjert og kompetent personale som har et mål for øye; å skape gode hverdager for barna i Puskhola barnehage.

Våre satsningsområder er barnas sosiale kompetanse og språk. Vi deltar i prosjektet "Opp og fram - en framtidsrettet barnehagesektor" med tema implementring av ny rammeplan for barnehagen sammen med alle barnehagene i nye Ålesund kommune. 

Vi har et godt kvalifisert personale med 6 barnehagelærere, 4 barne- og ungdomsarbeidere og 2 pedagogisk medarbeidere. 

Ta gjerne kontakt med barnehagen dersom du har lyst til å komme og besøke oss eller ønsker mer informasjon om barnehagen.